English for TEENS

Cursos per a joves a partir de 13 anys, que volen augmentar el nivell d’anglès pensant en el seu futur.

En els cursos d’anglès per a joves es treballen totes les habilitats: expressió oral, escrita i comprensió auditiva. L’objectiu principal és desenvolupar al màxim la seva capacitat per entendre i utilitzar l’idioma a nivell oral. Les classes són totalment en anglès, en grups reduïts fins màxim 8 alumnes, homogenis en edat i nivell. Es complementen amb l’accés a la nostra plataforma online, on l’alumne treballa a casa dirigit pel professor amb diferents exercicis que amplien el treball realitzat a classe, readings, vídeos, etc…

Està recomanat també per aquells qui tinguin com a objectiu presentar-se a un examen oficial de Cambridge ESOL.

L’adolescència és una etapa de canvi. A St. Paul’s creiem que gran part de l’èxit de l’aprenentatge en aquesta etapa depèn del seguiment que es faci de l’alumne i per això fem un control diari de l’assistència, participació i progrés dels alumne.

Els cursos d’anglès per a joves, estan dividits en nivells per tal d’assegurar la correcta evolució del procés d’aprenentatge segons les aptituds dels alumnes.

A partir de 13 anys

Grups reduïts