ST. PAUL'S
BUSINESS CENTER

CLASSES QUE S’AJUSTEN A LES NECESSITATS DE LA TEVA EMPRESA

Les classes es poden realitzar als nostres centres o bé desplaçant-nos a la vostra empresa.
Aquests cursos són bonificables a través de la Fundació Tripartita.

Oferim els següents cursos i modalitats per a tots els nivells:

• General Business English

• BEC Cambridge

• Specific Business English

Blended Courses“: Ideal per les empreses, els “Blended Courses” són cursos mixtes en els quals es facilita l’aprenentatge de l’anglès mitjançant vàries modalitats:

– “One to one”: Classes particulars

– “Telephone Classes”

– Teleformació: Accés a la Plataforma Online

L’aprenentatge es complementa amb l’accés a la nostra plataforma online, on l’alumne treballa a distància dirigit pel professor amb diferents exercicis que amplien el treball realitzat a classe, readings, vídeos, etc…