Avís legal i condicions generals

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB 

www.stpaulsenglish.es

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web: https://www.stpaulsenglish.es. 

La titularitat d’aquest lloc web, www.stpaulsenglish.es, (en endavant, lloc web) l’ostenta: Andrew Ashurst, amb NIE: X1794916S, i dades del qual són:

Direcció:

C / Santa Magdalena 26, C.P. 08720 Vilafranca de Penedès, Barcelona.

Telèfon de contacte: 938181460

E-mail de contacte: [email protected]

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).

www.stpaulsenglish.es es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment www.stpaulsenglish.es pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagués contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per www.stpaulsenglish.es o, si s’escau, tercers a través del Lloc Web, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o servei, en el cas s’especificarà de forma clara i/o es posaran a disposició de l’Usuari les corresponents condicions generals o particulars per les que això es regeixi.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’Usuari i www.stpaulsenglish.es, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per el que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web de www.stpaulsenglish.es proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per www.stpaulsenglish.es sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per www.stpaulsenglish.es per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a www.stpaulsenglish.es sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

www.stpaulsenglish.es es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància , l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, www.stpaulsenglish.es no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre www.stpaulsenglish.es i l’Usuari.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de www.stpaulsenglish.es no es dirigeix a menors d’edat excepte en el cas d’entrar a la plataforma online per fer exercisis online. www.stpaulsenglish.es declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit en quant a la contratació i compra de cursos.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. www.stpaulsenglish.es no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint www.stpaulsenglish.es cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

www.stpaulsenglish.es no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. www.stpaulsenglish.es farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas www.stpaulsenglish.es serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

www.stpaulsenglish.es tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web a el Lloc Web de www.stpaulsenglish.es haurà de saber que: 

No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de www.stpaulsenglish.es. 

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de www.stpaulsenglish.es, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’ell mateix. A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de www.stpaulsenglish.es. 

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre www.stpaulsenglish.es i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de www.stpaulsenglish.es dels continguts, serveis i/o activitats oferts a dit lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

www.stpaulsenglish.es per sí o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de www.stpaulsenglish.es.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de www.stpaulsenglish.es. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a www.stpaulsenglish.es a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

www.stpaulsenglish.es es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i www.stpaulsenglish.es es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals competència de Vilafranca de Penedès província de Barcelona.

Darrera modificació 28 d’agost 2020.

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRE NEWSLETTER!

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRE NEWSLETTER!