MESURES | COVID-19

Degut a la pandèmia originada per la Covid-19 hem hagut de coordinar i reestructurar l’acadèmia per vetllar per la salut de tothom. Creiem molt en la unitat familiar i, tots vosaltres (alumnes, pares i mares d’alumnes i equip de treballadors), formeu part de la família St. Paul’s. Hem adaptat els nostres serveis pensant primordialment en això.

És importantíssim que dediqueu uns moments a llegir les mesures que hem pres per superar amb èxit aquesta situació.

Les aules

Hem adaptat tant la quantia de les classes com la capacitat d’elles. Normalment teníem 4 aules en totes les nostres instal·lacions. Per seguretat, hem reduït de 4 a 2 sales per complir amb la normativa vigent. En aquestes aules la capacitat és de 8 alumnes i un/a professor/a. 

Distàncies i precaucions en les aules

Mesures aplicades a les nostres aules:

Les entrades i sortides a les aules

Els alumnes que estan dins de l’aula sortiran de forma ordenada respectant les distàncies de seguretat. Un cop l’aula sigui buida, es durà a terme una neteja/desinfecció de les taules i cadires. Els alumnes de la següent classe entraran a l’aula mantenint les distàncies i seient a les cadires començant per la part de darrere de cada aula.

Utilització de mascaretes

L’ús de la mascareta és obligatori dins de totes les nostres instal·lacions.

Higiene de mans

És obligatori rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a les entrades de les dues aules. També serà obligatori a l’entrar i sortir dels lavabos.

Neteja, desinfecció i ventilació de les nostres instal·lacions

Quan i com netegem les instal·lacions:

Presa de temperatura

Es prendrà la temperatura amb un termòmetre sense contacte a tots els alumnes abans d’entrar a l’aula. 
En el cas de superar els 37,5 graus, es contactarà als pares si s’escau, ja que no estarà permesa l’entrada per precaució davant un possible cas.

Documentació obligatòria – Declaració Responsable

A l’inici del curs, els alumnes i/o famílies han de signar una d’aquestes Declaracions Responsables segons si és:

Material dins de l’aula

Dins de l’aula no es comparteix cap tipus de material. El/la professor/a podrà entregar fotocòpies individualment.

Es demana dur tot el material des de casa i que aquest sigui d’ús exclusivament personal. També és aconsellable dur una tauleta o un ordinador portàtil amb bateria per disposar dels documents online enviats previament per correu.

Gestió de casos

El responsable de la coordinació i la gestió de la Covid-19 al nostre centre és el director.

Adaptació a l’àmbit online dels nostres cursos

Tots els nostres cursos ja estan adaptats a l’àmbit online. Davant d’un possible confinament, les classes presencials passaran automàticament a classes online, vetllant així per la seguretat de tothom i la continuïtat del curs.
Llegir el següent apartat ‘Què passarà si no podem obrir el centre o confinen algun grup-classe?’.

Què passarà si no podem obrir el centre o confinen algun grup-classe?

plataforma online amb tablet

Si la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut decideix tancar el centre/grup-classe per casos de Covid-19 o hi ha un nou confinament de la població, els alumnes presencials passaran directament a fer les classes online amb les mateixes condicions pedagògiques.

En aquest cas, les classes s’adaptarien de la següent manera:

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRE NEWSLETTER!

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRE NEWSLETTER!

Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc assumirem que està d'acord.