MESURES | COVID-19

Degut a la pandèmia originada per la Covid-19 hem hagut de coordinar i reestructurar l’acadèmia per vetllar per la salut de tothom. Creiem molt en la unitat familiar i, tots vosaltres (alumnes, pares i mares d’alumnes i equip de treballadors), formeu part de la família St. Paul’s. Hem adaptat els nostres serveis pensant primordialment en això.

És importantíssim que dediqueu uns moments a llegir les mesures que hem pres per superar amb èxit aquesta situació.

Hem adaptat tant la quantia de les classes com la capacitat d’elles. Normalment teníem 4 aules en totes les nostres instal·lacions. Per seguretat, hem reduït de 4 a 2 sales per complir amb la normativa vigent. En aquestes aules la capacitat és de 8 alumnes i un/a professor/a. 

Mesures aplicades a les nostres aules:

 • Cada alumne té 2,5 m2 d’espai amb les distancies estipulades.
 • En els casos en que els alumnes estan de cara, hem adquirit unes pantalles protectores, igual que en la zona de recepció.
 • Hem adquirit una màquina d’ozó que farem servir cada 2 dies a les aules rotativament a les nits durant 2 hores. Es tracta d’una precaució extra per netejar les aules. No es posarà mai les màquines amb persones a les instal·lacions.   
 • Les dues sales tenen renovació d’aire que es farà servir entre classe i classe.

Els alumnes que estan dins de l’aula sortiran de forma ordenada respectant les distàncies de seguretat. Un cop l’aula sigui buida, es durà a terme una neteja/desinfecció de les taules i cadires. Els alumnes de la següent classe entraran a l’aula mantenint les distàncies i seient a les cadires començant per la part de darrere de cada aula.

L’ús de la mascareta és obligatori dins de totes les nostres instal·lacions.

És obligatori rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a les entrades de les dues aules. També serà obligatori a l’entrar i sortir dels lavabos.

Quan i com netegem les instal·lacions:

 • Desinfectem el mobiliari de les aules entre classe i classe.
 • Es renova l’aire de cada aula a través d’un sistema de ventilació automatitzat entre cada classe.  
 • Netegem els lavabos cada nit.
 • Cada dues nits posem la màquina d’ozó rotativament a les aules.

Es prendrà la temperatura amb un termòmetre sense contacte a tots els alumnes abans d’entrar a l’aula. 
En el cas de superar els 37 graus, es contactarà als pares si s’escau, ja que no estarà permesa l’entrada per precaució davant un possible cas.

A l’inici del curs, els alumnes i/o famílies han de signar una d’aquestes Declaracions Responsables segons si és:

Dins de l’aula no es comparteix cap tipus de material. El/la professor/a podrà entregar fotocòpies individualment.

Es demana dur tot el material des de casa i que aquest sigui d’ús exclusivament personal. També és aconsellable dur una tauleta o un ordinador portàtil amb bateria per disposar dels documents online enviats previament per correu.

El responsable de la coordinació i la gestió de la Covid-19 al nostre centre és el director.

 • No han d’assistir al centre l’alumnat, professorat o altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la Covid-19. 
 • En cas de que una persona tingui símptomes, ha de contactar amb el seu metge de capçalera  o trucar al 061 immediatament.
 • Si una persona, ja sigui alumne o professor, ha donat positiu en la prova PCR, l’acadèmia es posarà en contacte amb salut pública per seguir les seves indicacions.

Totes les nostres classes ja están adaptades online. podes mirar tots els cursos que tenia. Si es torna a confinar, miren el punt seguent

Tots els nostres cursos ja estan adaptats a l’àmbit online. Davant d’un possible confinament, les classes presencials passaran automàticament a classes online, vetllant així per la seguretat de tothom i la continuïtat del curs.

plataforma online amb tablet

Si la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut decideix tancar el centre/grup-classe per casos de Covid-19 o hi ha un nou confinament de la població, els alumnes presencials passaran directament a fer les classes online amb les mateixes condicions pedagògiques.

En aquest cas, les classes s’adaptarien de la següent manera:

 • Presencials individuals o particulars > Passen directament a fer la formació via Zoom.
 • Presencials en grup de 1 hora i 15 minuts  >  Es passarà a fer una Masterclass d’1 hora setmanal, es crearà grups via Zoom de 3 alumnes per fer Speaking de 15 minuts setmanals i es tindrà l’accés a la plataforma online.
 • Presencials en grup de 1 hora i 30 minuts (KET/PET/FCE/CAE) >  Es passarà a fer una Masterclass d’1 hora setmanal, es crearà  grups de 3 alumnes via Zoom per fer Speaking de 30 minuts setmanals i es tindrà l’accés a la plataforma online.
 • Presencials en grup de 1 hora i 30 minuts (STARTERS/MOVERS/FLYERS) >  Es passarà a fer dues classes de 45′ setmanals via Zoom i es tindrà l’accés a la plataforma online.

Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc assumirem que està d'acord.