MESURES | COVID-19

Degut a la pandèmia originada per la Covid-19 hem hagut de coordinar i reestructurar l’acadèmia per vetllar per la salut de tothom. Creiem molt en la unitat familiar i, tots vosaltres (alumnes, pares i mares d’alumnes i equip de treballadors), formeu part de la família St. Paul’s. Hem adaptat els nostres serveis pensant primordialment en això.

És importantíssim que dediqueu uns moments a llegir les mesures que hem pres per superar amb èxit aquesta situació.

Hem adaptat tant la quantia de les classes com la capacitat d’elles. Normalment teníem 4 aules en totes les nostres instal·lacions. Per seguretat, hem reduït de 4 a 2 sales per complir amb la normativa vigent. En aquestes aules la capacitat és de 8 alumnes i un/a professor/a. 

Mesures aplicades a les nostres aules:

 • Cada alumne té 2,5 m2 d’espai amb les distancies estipulades.
 • En els casos en que els alumnes estan de cara, hem adquirit unes pantalles protectores, igual que en la zona de recepció.
 • Hem adquirit una màquina d’ozó que farem servir cada 2 dies a les aules rotativament a les nits durant 2 hores. Es tracta d’una precaució extra per netejar les aules. No es posarà mai les màquines amb persones a les instal·lacions.   
 • Les dues sales tenen renovació d’aire que es farà servir entre classe i classe.

Els alumnes que estan dins de l’aula sortiran de forma ordenada respectant les distàncies de seguretat. Un cop l’aula sigui buida, es durà a terme una neteja/desinfecció de les taules i cadires. Els alumnes de la següent classe entraran a l’aula mantenint les distàncies i seient a les cadires començant per la part de darrere de cada aula.

L’ús de la mascareta és obligatori dins de totes les nostres instal·lacions.

És obligatori rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a les entrades de les dues aules. També serà obligatori a l’entrar i sortir dels lavabos.

Quan i com netegem les instal·lacions:

 • Desinfectem el mobiliari de les aules entre classe i classe.
 • Es renova l’aire de cada aula a través d’un sistema de ventilació automatitzat entre cada classe.  
 • Netegem els lavabos cada nit.
 • Cada dues nits posem la màquina d’ozó rotativament a les aules.

Es prendrà la temperatura amb un termòmetre sense contacte a tots els alumnes abans d’entrar a l’aula. 
En el cas de superar els 37,5 graus, es contactarà als pares si s’escau, ja que no estarà permesa l’entrada per precaució davant un possible cas.

A l’inici del curs, els alumnes i/o famílies han de signar una d’aquestes Declaracions Responsables segons si és:

Dins de l’aula no es comparteix cap tipus de material. El/la professor/a podrà entregar fotocòpies individualment.

Es demana dur tot el material des de casa i que aquest sigui d’ús exclusivament personal. També és aconsellable dur una tauleta o un ordinador portàtil amb bateria per disposar dels documents online enviats previament per correu.

El responsable de la coordinació i la gestió de la Covid-19 al nostre centre és el director.

 • No han d’assistir al centre l’alumnat, professorat o altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la Covid-19. 
 • En cas de que una persona tingui símptomes, ha de contactar amb el seu metge de capçalera  o trucar al 061 immediatament.
 • Si una persona, ja sigui alumne o professor, ha donat positiu en la prova PCR, l’acadèmia es posarà en contacte amb salut pública per seguir les seves indicacions.

Tots els nostres cursos ja estan adaptats a l’àmbit online. Davant d’un possible confinament, les classes presencials passaran automàticament a classes online, vetllant així per la seguretat de tothom i la continuïtat del curs.
Llegir el següent apartat ‘Què passarà si no podem obrir el centre o confinen algun grup-classe?’.

plataforma online amb tablet

Si la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut decideix tancar el centre/grup-classe per casos de Covid-19 o hi ha un nou confinament de la població, els alumnes presencials passaran directament a fer les classes online amb les mateixes condicions pedagògiques.

En aquest cas, les classes s’adaptarien de la següent manera:

 • Presencials individuals o particulars > Passen directament a fer la formació via Zoom.
 • Presencials en grup de 1 hora i 15 minuts  >  Es passarà a fer una Masterclass d’1 hora setmanal, es crearà grups via Zoom de 3 alumnes per fer Speaking de 15 minuts setmanals i es tindrà l’accés a la plataforma online.
 • Presencials en grup de 1 hora i 30 minuts (KET/PET/FCE/CAE) >  Es passarà a fer una Masterclass d’1 hora setmanal, es crearà  grups de 3 alumnes via Zoom per fer Speaking de 30 minuts setmanals i es tindrà l’accés a la plataforma online.
 • Presencials en grup de 1 hora i 30 minuts (STARTERS/MOVERS/FLYERS) >  Es passarà a fer dues classes de 45′ setmanals via Zoom i es tindrà l’accés a la plataforma online.

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRE NEWSLETTER!

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRE NEWSLETTER!